Maasdam tilt zorg naar een hoger niveau. Zie ons werk voor GGZ Rivierduinen. 

Projectinrichting in de zorg heeft meer dimensies dan de keuze voor vloerbedekking of meubilair. Zo is er het spanningsveld tussen wat bewoners, patiënten en cliënten verwachten en wat het medisch, verpleegkundig of verzorgend personeel wenst. Ook spelen hier kostenaspecten of wet- en regelgeving. Maasdam kan op verschillende niveaus aanhaken. We kunnen uw totale inrichting en de inbouw verzorgen, daarin leveren we maatwerk. Maar ook als u op conceptueel niveau wilt sparren, bieden we u een professioneel klankbord. Het gaat dan om de vraag: ‘Hoe willen wij ons in de markt onderscheiden en hoe krijgt dat concreet vorm?’ We laten u meedelen in onze kennis van zorgconcepten. We denken mee over belangrijke zaken als huidige en gewenste bedrijfscultuur. Over bedrijfsprocessen en de kwaliteit van de zorg. Wij noemen dat: strategisch huisvesten. Zie ons werk voor GGZ Rivierduinen.

Vraag het de specialist voor de zorg

De zorgsector verandert in hoog tempo. Ons werk voor GGZ Rivierduinen weerspiegelt dat. Het primaire proces (de zorg) wordt minder leidend. Andere waarden spelen een grotere rol: sfeer, warmte, een ‘thuis’-gevoel. Wie dat goed invult, blijft aantrekkelijk voor patiënten en cliënten. Inrichting is dus niet langer sluitpost, maar vertrekpunt. Wij denken daarin graag met u mee.

Een prettige woonomgeving

Careyn Torenhoeve

Maasdam tilt zorg naar een hoger niveau

GGZ Rivierduinen in Leidschendam had in eerste instantie een klassieke inrichtingsvraag: gordijnen en zonwering voor een omvangrijk pand. Dat doen we graag, en goed. Maar er valt meer uit projectinrichting te halen. Samen in een eerder stadium van gedachten wisselen over het waarom van die inrichting. Hoe kan het bijdragen aan de kwaliteit van de zorg? We zien dat opdrachtgevers die beweging ook graag maken. Niet in de uitvoering voor voldongen feiten staan. Maar met een partij als Maasdam zo vroeg mogelijk alle mogelijkheden verkennen.

Bekijk alle projecten