Een prettige woonomgeving

Bij de volledige gerenoveerde woonlocatie van Careyn in Hellevoetsluis werd Maasdam betrokken vanuit de kennis van projectinrichting en de ervaringen daarmee in de zorgsector. Meedenken met de opdrachtgever over praktische mogelijkheden, maar ook kritisch vooruitkijken naar bijvoorbeeld de onderhoudskosten en lange termijn - dat zijn de elementen die een samenwerking extra succesvol maken.

Huiselijke sfeer

De oude boerderij in Hellevoetssluis werd door de aannemer volledig gerenoveerd, evenals de opstallen. Er ontstonden verschillende woonunits voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking die (deels) zelfstandig wonen in de woongroep. Wij mochten advies uitbrengen over de toepassingsmogelijkheden van de vloeren en deze realiseren in het totale project. Belangrijk elementen die we hebben meegenomen in het advies en de realisatie zijn een huiselijke sfeer, de veiligheid van bewoners en de prettige akoestiek. 

Exploitatiekosten inzichtelijk

Het intensieve gebruik van de vloeren door onder andere rolstoelen en rollators vraagt een andere toplaag dan een ruimte waar enkel met schoeisel wordt gelopen. De wielen moeten rollen, maar personen die minder goed ter been zijn, moeten eveneens veilig kunnen lopen. Aan de keuze voor de PVC vloerbedekking (met de uitstraling van een warme houten vloer) hebben we daarom een specifieke toplaag gevoegd. We berekenden daarbij de exploitatiekosten voor het onderhoud zodat de aanschafwaarde een transparante keuze was voor Careyn. In de patiëntenkamers is gekozen voor speciale vloerbedekking in een warme kleur. 

Een prettige woonomgeving

De client wil ook kwaliteit
Bij het inrichten van een woon- of zorgruimte voor een organisatie als Careyn, wordt er zorgvuldig rekening gehouden met de toekomstige bewoners. De cliënten (en hun familie) zijn steeds kritischer en willen niet teruggaan in woonkwaliteit wanneer ze in een dergelijke zorggroep komen te wonen. Een prettige woonomgeving met de juiste materialen, kleuren en sfeer is -terecht- van groot belang, beseffen we bij Maasdam.?

Bekijk alle projecten