De omgeving als therapie

Healing Environment in Verpleeghuizen

Healing Environment: Het creëren van ruimtes die niet alleen ingericht zijn om te  genezen maar die meewerken in het welzijn van cliënt, medewerker en bezoekers.

De toepassing en het onderzoek naar Healing Environment groeit de laatste jaren steeds meer. Veel zorginstellingen en architecten hebben deze theorieën omarmd en de werking is al meerdere keren in de praktijk aangetoond. Een theorie dus die een stevige plek heeft ingenomen en waar veel over wordt geschreven (zie ook onze eerdere blog).

Waar echter nog weinig over geschreven wordt is de toepassing van Healing Environment in verpleeghuizen. Terwijl de principes juist goed toepasbaar zijn in een dergelijke omgeving: de ruimtes kunnen (mee)werken als therapie voor de cliënt. Onderzoeken tonen aan dat een goed passende omgeving de onrust, boosheid, agressie, het medicatiegebruik en incontinentie sterk kan verminderen!

De toepassing van Healing Environment in verpleeghuizen gaat grofweg via de toepassing van acht aspecten, namelijk:

1. Een huiselijke schaal
2. De aanwezigheid van gemeenschappelijk ruimtes
3. De controle over uitgangen
4. De vrijheid om naar buiten te kunnen
5. De mogelijkheid tot bewegen
6. De aanwezigheid van terugtrekplekken
7. Het stimuleren van zelfredzaamheid
8. De aanwezigheid van zintuiglijke waarneming

Al met al geven deze acht aspecten een goed beeld van de aandachtspunten voor een Healing Environment in Verpleeghuizen. Toch blijft een dergelijk proces altijd maatwerk, dat per doelgroep en per instelling compleet kan verschillen. Wanneer u dus aan de slag wilt met deze principes, dan is het allereerst belangrijk om úw situatie in beeld te krijgen.

Want wat is eigenlijk de status van uw ruimtes? Hoe worden die ruimtes beleefd door bewoners, bezoeker en medewerkers? Waar liggen de verbeterpunten? Wij adviseren u om daar eens bij stil te staan; loopt u bijvoorbeeld eens, met een kleine groep cliënten, familie, verpleegkundigen, een kritisch rondje door het gebouw, wat valt u allen op? Een waardevol moment om de lessen en opvattingen van deze verschillende gebruikers in beeld te krijgen!

Wilt u verdere informatie over Healing Environment of over de toepassing in uw situatie? Neem dan contact met ons op voor advies of een oriënterend gesprek.

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op