De nieuwe inrichting van de zorg

Zorgvastgoed in de lift

Als projectinrichter met veel ervaring in de zorgsector, kijkt Maasdam kritisch naar alle ontwikkelingen. De zorgvastgoed biedt momenteel een grote kans voor beleggers, menen gerenommeerde vastgoedbedrijven. Belangrijk element hierbij is de radicaal veranderde wetgeving, waarbij zorginstellingen tegenwoordig volledig risico dragen voor hun huisvesting. De veiligheid van zowel personeel als zorgklant staan daarbij voorop. De zorgverlener moet voor deze ontwikkeling externe experts inschakelen, waarbij de zorgmarkt en de vastgoedmarkt elkaar steeds meer weten te vinden.

Langer thuis wonen
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen vanuit (semi-)zelfstandigheid, is het nieuwe doel. Maar hoe duurzaam zijn de woningen? Het is meer gewenst, goedkoper, maar geeft zeker meer verantwoordelijkheid voor de sociale omgeving van de oudere. Hoe ziet deze thuisomgeving er uit voor de oudere? De vergrijzing vraagt letterlijk ruimte. Senioren de komende twintig jaar faciliteren in hun woonbehoefte, is een grote uitdaging. Wonen en zorgen worden zo lang mogelijk losgekoppeld van elkaar. Zorglocaties krijgen daardoor een andere functie met andere inrichtingsvragen. Als projectinrichter kijken we scherp mee naar de duurzaamheid van zorgvastgoed. Hoe borg je kwaliteit en functie met een prettige inrichting?

Nieuwe rol van de overheid
Wanneer het echt niet meer gaat, zal een oudere toch tijdelijk of permanent naar een verpleeghuis verhuizen. De inrichting neemt ook hier nieuwe vormen aan. Dat is ook terug te lezen in het vernieuwingsprogramma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geïntroduceerd. Zij stimuleren samen met een task force ‘Waardigheid en Trots’ tweehonderd verpleeglocaties om hun ambitie ‘best practice’ te worden waar te maken. Zij nemen het voortouw in het vinden van een nieuwe balans tussen zorgen en wonen. Waarbij de individuele wensen van de oudere op het gebied van aandacht, zorg en service centraal staan. Dat vraagt om flexibele zorg in flexibele locaties.

Stabiel staan
De letterlijke inrichting van deze nieuwe zorg zal de komende jaren veel aandacht krijgen. Maasdam combineert haar expertise van de zorgmarkt en kennis over projectinrichting, waarbij een duurzame woon- en zorgoplossing kan worden geboden. Proactief en enthousiast meedenken in oplossingen voor de opdrachtgever en de uiteindelijke gebruikers van de zorglocatie, is iets dat niet zal veranderen in de komende jaren. Maasdam staat stabiel in de veranderende zorgmarkt. 

Weten hoe wij samen met u de juiste omgeving creëren in de zorg? Neem contact met ons op!

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op