De omgeving als therapie

Healing Environment in Verpleeghuizen

Healing Environment: Het creëren van ruimtes die niet alleen ingericht zijn om te  genezen maar die meewerken in het welzijn van cliënt, medewerker en bezoekers.

De toepassing en het onderzoek naar Healing Environment groeit de laatste jaren steeds meer. Veel zorginstellingen en architecten hebben deze theorieën omarmd en de werking is al meerdere keren in de praktijk aangetoond. Een theorie dus die een stevige plek heeft ingenomen en waar veel over wordt geschreven.

De nieuwe inrichting van de zorg

Zorgvastgoed in de lift

De zorg krijgt een nieuwe inrichting. Figuurlijk, met een overheid die zich steeds meer terugtrekt, net als de klassieke zorgverlener. Maar ook met een vergrijzing waarbij zorg en wonen wordt gescheiden.

Healing Environment en omgevingspsychologie in de zorg

Tijd om de gebruiker centraal te zetten

Veel zorginstellingen claimen een healing environment te creëren, maar verdiepen ze zich nog onvoldoende in waar het werkelijk om draait. Vaak wordt volstaan met verfraaiingen van gebouwen en tuinen, maar slechts zelden is men echt in de huid van de gebruikers gekropen. 

Wanneer schoon niet genoeg is

Een interieur dat bijdraagt aan goede zorg

In de gezondheidszorg is hygiene altijd een essentieel onderdeel van goede zorg. Het is immers een omgeving waarbij er meer bacteriën en virussen bij elkaar komen en waar meer kwetsbare mensen zich bevinden.

Rust in de werk- en woonomgeving

Een zorg minder

De respectvolle rust van een verpleegafdeling. Mensen die ziek zijn, hebben baat bij een omgeving waarbij ongewenste geluiden worden buitengesloten.

Laad meer berichten