Een 'Europees' interieur maken, dat tot nadenken stemt - dat was het doel van het ontwerp door architectenbureau XML en Jurgen Bey voor het nieuwe interieur van de Europese Raad in Brussel. Maasdam realiseerde samen met deze partners de vergaderruimtes voor de Europese leiders in Brussel.

Het gebouw van de Europese Raad is de plek waar de regeringsleiders van de 28 EUlidstaten beslissingen nemen die effect hebben op de levens van een half miljard Europeanen. Paradoxaal genoeg is het gebouw niet toegankelijk voor het publiek. In het ontwerp is daarom de bestuurlijke realiteit die zich binnen afspeelt verbonden met het Europa buiten de muren van het gebouw.

FUNCTIONEEL ONTWERP EN HERKENBARE KLEUREN

Het ontwerp van de vergaderruimte is tot in detail uitgewerkt. De vergaderruimte is opgebouwd uit 28 in elkaar grijpende stukken (één voor elk van de 28 EU lidstaten) en maakt verschillende vormen van vergaderen mogelijk. Regeringsleiders kunnen in de ruimte wisselen tussen groepsgesprekken of één-op-één uitwisselingen en er voor kiezen confronterend recht tegen over elkaar te zitten, of juist meer informeel van gedachten wisselen. Naast hoogwaardige en moderne materialen in deze ruimte, werden er hoge eisen gesteld aan technische aspecten, zoals het gebruik, akoestiek en brandwerendheid.

Aan het eind van het Nederlandse EU-voorzitterschap zal iedere lidstaat één van de meubelstukken ontvangen. Het meubel herinnert Europese leiders op een subtiele manier aan hoe unieke, sterk van elkaar verschillende, onderdelen gezamenlijk een geheel kunnen vormen.

Presteren in Almelo

Stadhuis Almelo

Inspirerende inrichting voor Europese Raad

Naast de vergaderruimtes zijn er ook andere ruimtes gerealiseerd in het gebouw, zoals een enorm bluescreen van een ‘Europees-blauwe’ kunstgras op de vloer van het atrium. Met digitale technologie wordt deze blauwe vloer door de ontwerpers gebruikt als ‘blue screen’. Regeringsleiders zien zichzelf op het videoscherm virtueel lopen over Europese pleinen zoals de Dam of het San Marco plein, over interactieve installaties en andere speciaal gemaakte beelden.

Verderop, in de foyer van het gebouw, is er een waterbar ingericht met 28 coolers, gevuld met water uit elke lidstaat. Het is de bedoeling dat het water pas wordt nagevuld wanneer alles leeg is. Op deze manier wil de ontwerper dat er gesprekken komen over de voorkeur voor een bepaald soort water, want wat ga jij voor water drinken als je favoriet op is?

Bekijk alle projecten