Uw behoeften in beeld!

Ok. De kogel is door de kerk. Het plan is opgevat om daadwerkelijk te gaan nieuwbouwen, verbouwen of verhuizen. Er moeten talloze keuzes gemaakt worden. Maar op welke manier breng je nu ál je wensen en eisen in kaart? En hoe wordt het mogelijk om al die wensen te prioriteren? Ralf Gielen gaf tijdens de inspiratiesessie bij Maasdam een workshop over het in beeld krijgen van behoeften met behulp van de (her-)inrichtingsscan van Maasdam.

Op de vraag ‘Wat vindt u de belangrijkste factor bij kantoorinrichting?’ geven de workshop-deelnemers uiteenlopende antwoorden. Klimaat, voldoende ruimte, geconcentreerd kunnen werken, flexibiliteit, goed je werk kunnen doen, ruimte hebben om in groepsverband te werken. Kern van alle antwoorden is dat we ons allemaal prettig willen voelen in onze werkomgeving. Echter, we kunnen niet overal 100% aandacht aan geven.

Keuzes, keuzes, keuzes

Het maken van keuzes is noodzakelijk in het proces om de behoeften in kaart te brengen. Maar de keuze is sterk afhankelijk van het type organisatie en de doelen van de organisatie. Maasdam onderscheidt daarom vier thema’s in de (her-)inrichtingsscan die de uitgangspunten voor het project kunnen vormen voor de organisatie in kwestie.

In de (her)inrichtingsscan zijn 100 punten te verdelen over vier thema’s. Deze thema’s zijn geïnspireerd op de behoeftepiramide van Maslow. In de scan wordt men continu gedwongen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Wat wil je behouden en wat gaat daar ten koste van.

Product en proces

De basis van elk plan wordt gevormd door het product en het proces. Het gaat dan om functionele waarden zoals schoon, heel en veilig. Hoe maak je keuzes voor producten die passen bij de organisatie, ook op ergonomisch en esthetisch vlak? Het oog wil tenslotte ook wat. Niet elk materiaal is even goed toepasbaar in elk omgeving gezien de slijtvastheid, hygiëne en esthetiek of design.

 “De scan dwingt je keuzes te maken en concessies te doen die je in werkelijkheid ook moet doen. Heel verhelderend.” – Mark van Prooijen, bezoeker inspiratiesessie

Duurzaamheid

De mate waarin een bedrijf reeds duurzaam onderneemt komt aan bod. Maar ook wanneer dat nog niet het geval is, kan hier de eerste stap naar meer duurzaamheid gezet worden. De mate verschilt per bedrijf; het voldoen aan een duurzaamheidslabel, CO2-reductie of het gebruik van circulaire materialen en cradle to cradle. Wat past ij uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Gebruikersbeleving

Bij de start van de workshop werd gevraagd naar de belangrijkste factoren bij kantoorinrichting. Elk antwoord is terug te leiden naar het optimaal inzetten van de werkomgeving, de gebruikersbeleving. Door het toepassen van omgevingspsychologie zorgt Maasdam ervoor dat een inrichting bijdraagt aan de resultaten en presteert als bedrijfsmiddel. De vraag die dan rijst is welke keuzes je moet maken om dit daadwerkelijk te realiseren. Het doel is in alle gevallen gelijk: het meewerken aan organisatiedoelen.

“De kijk van Maasdam is vernieuwend en verbredend. In ons vakgebied is privacy en comfort van groot belang, cliënten moeten zich op hun gemak voelen bij ons, met deze werkwijze krijg ik inzicht in de mogelijkheden en prioriteiten.” - Daphne Kroese, bezoeker inspiratiesessie

Branded workspace

Een prachtige term, maar wat wordt ermee bedoeld? De werkomgeving aan laten sluiten op het DNA van de organisatie. De mate waarin dit wordt doorgevoerd varieert en kan bijdragen aan het imago en de reputatie van een organisatie. Is het wenselijk om een cultuurverandering door te voeren? Meer dan je zou verwachten is het mogelijk om dat te realiseren door middel van branded workspaces.

Wanneer je de vele keuzes indeelt in categorieën of thema’s en stap voor stap analyseert wat belangrijk is voor de organisatie, wordt het ineens overzichtelijk. Natuurlijk is het in de realiteit niet mogelijk om alle thema’s voor honderd procent op te nemen in een ontwerp. Maar bepaal de belangrijkste waarden, stel prioriteiten en ga op basis daarvan verder in gesprek met Maasdam. Je zult zien dat er ruimtes gecreëerd worden die aansluiten bij de identiteit en doelen van je organisatie.

Doe de (her)inrichtingsscan!

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op