Tactiek: de sleutel tot succes!

Strategie
''Tien jaar geleden zat ik met een aantal vrienden in een café in Rotterdam.'' Machiel van Nieuwaal, commercieel manager Maasdam, vertelt. ''Al pratende kwamen we tot de conclusie dat we graag een keer liftend naar Parijs wilden. Een idee was geboren. We zouden vanaf de Erasmusbrug liften naar de Eiffeltoren. Maar, zes liftende jongemannen een lift in één auto, dat was gedoemd te mislukken. Dus werden er twee teams gevormd. En het doel? Als eerste arriveren in Parijs. Het winnende team bereikte de stad in tien uur. De verliezers deden er maar liefst 24 uur over. Maar wat was de tactiek? Het ene team ging er open in, we pakken de eerste de beste auto, en go with the flow! Echter, het winnende team heeft bij de start kort overlegd en een tactiek uitgedacht. Welke route kiezen we, hoe kunnen we zorgen dat we lange ritten pakken, zodat we weinig tijd verliezen?

Moraal van het verhaal? Maak een pas op de plaats, overdenk de mogelijkheden en bepaal je strategie. Dit kleine moment vooraf, maakt in het eindresultaat een wereld van verschil.''

En juist daarin is projectinrichter Maasdam een kei! We kijken eerst vanuit strategisch en tactisch perspectief, voordat onze projecten van start gaan. Wat zijn de juiste stappen, die ons naar de finish brengen? De zes essentials van (her)inrichting zijn eigenlijk terug te brengen tot de zes stappen van een (her)inrichtingsproces.

1. Inventarisatie
Het begint met de input en de wensen van de organisatie. Waarom wil men (her)inrichten? Wat voor type mensen werken? Hoe wordt het interieur gebruikt? Wat wil men bereiken met de inrichting? Wat is het DNA van de organisatie? Allemaal factoren die de wens van de bepalen. Waarom is dit van belang bij het inrichten van een kantoor vraag je je dan af. Het antwoord hierop volgt verderop.

2. Conceptontwikkeling
De eerder besproken wensen worden vertaald in een concept. De belangrijkste pijlers vormen de basis van het concept. Staat samenwerking centraal of is een rustige werkomgeving voor het individu van belang? Past een strakke en moderne inrichting bij de manier van denken van het bedrijf of sluit warm en traditioneel beter aan? Op welke manier kunnen we een optimale gebruikersbeleving realiseren? In het concept maakt men een duidelijke keuze, zodat de volgende stap genomen kan worden.

3. en 4. Schetsontwerp & Definitief ontwerp
Vanuit het concept volgt het schetsontwerp. Een ruwe interieurschets waarin Maasdam toetst of de gedachten van de klant juist vertaald zijn naar de schets. Is dit het beeld wat je erbij had? Het schetsontwerp bevat een vlekkenplan, ook wel grondverdeling van de ruimte genoemd, een eerste aanzet voor materiaalkeuze en een kostenraming. Dit vormt een praatstuk om toe te werken naar het definitieve ontwerp.

Alle wensen, eisen en gedachtewisselingen over het schetsontwerp worden samengebracht in een daadwerkelijk uitvoerbaar ontwerp. Leverancier-onafhankelijk, wat een belangrijk voordeel is van het samenwerken met Maasdam. Het definitief ontwerp is dan ook praktisch uitvoerbaar, onafhankelijk, met korte lijnen en heldere afspraken.

5. Realisatie
In de realisatiefase worden plannen werkelijkheid. Het definitief ontwerp heeft geleid tot de daadwerkelijke inrichting van het kantoor. Alle factoren die ter sprake kwamen in de beginfase: het gebruik van het interieur, het type mens, het DNA van de organisatie. Het leidt allemaal tot tevredenheid van werknemers, studenten of patiënten, al naar gelang het type project. Het is niet bij een plan gebleven, het is werkelijkheid geworden.

6. Evaluatie
Wat ging goed? Wat niet? Door een evaluatiemoment vooraf op te nemen in de planning, dwing
je jezelf vooraf de verwachtingen te managen. Met de evaluatie creëer je openheid en hiermee verschaf je jezelf én de klant een podium te pakken en de bevindingen te bespreken. 

Het is gebleken; door vooraf de strategie te bepalen en niet direct in de eerste auto te springen, bereik je een beter eindresultaat. Met het doorlopen van deze stappen, werkt Maasdam aan een projectinrichting waar mensen en organisaties beter tot hun recht komen.

Meer weten over hoe Maasdam te werk gaat? Bekijk onze bedrijfsfilm!

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op