Edith Steijn College: Routing voor de juiste doorstroming

Maasdam zorgde in Den Haag voor zichtbare en veilige oplossing in het nieuwe onderwijsgebouw van het Edith Steijn College. De logistieke verkeersstromen door het gebouw zijn een belangrijk ontwerpuitgangspunt geweest. De interne routing en vloerafwerking zijn voor de verschillende schoolafdelingen zorgvuldig op elkaar afgestemd. De nieuwe leerpleinen en vides krijgen gekleurde vloeren en hebben brede gangen aan weerszijden. Zo kunnen leerlingen vanaf de Mauritskade gelijk doorstromen naar het groene speelplein aan de zuidzijde. Bij de keuze voor de vloeren is er duidelijk rekening gehouden met de functie van de ruimte. De extra sterke en slijtvaste vloeren in de delen waar veel leerlingen zich in groten getale bewegen, zijn zekerheid die Maasdam biedt vanuit expertise en ervaring. Daarbij is de zorgvuldige afwerking van verschillende kleuren eveneens een waardevolle toevoeging binnen het nieuwbouwproject.

FOCUS OP DUURZAAMHEID

Het Edith Steijn College aan het Louis Couperusplein in Den Haag is de leeromgeving voor MAVO, HAVO, VWO en ISK leerlingen. Het schoolgebouw betrof ruim 7.200 m2, waarvan 5.570 m2 nieuwbouw en 1.660 m2 grootschalige renovatie en herbestemming van het bestaande gebouw. Tijdens de ontwerpfase – welke door Heijmans en atelier PRO architecten is uitgevoerd – kwam naar voren dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt was naast het creëren van een gezonde en stimulerende werk- en leeromgeving. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over Maasdam? Of wilt u eens van gedachten wisselen? 

Maak gerust een afspraak en komt u eens langs.

Edith Steijn College

Door de koppeling van de aula met de kantine is de aula geschikt als bijeenkomstruimte voor bijvoorbeeld voorstellingen en feesten. De transparante vormgeving maakt van de kantine een feestelijke foyer voor de aula. De aula beschikt over een tribune voor theater, een meubel dat uitmondt in het medialokaal, dat eveneens gebruikt kan worden als regiekamer. De verschillende leerstromen zijn rationeel en helder georganiseerd met klaslokalen rond één zone: een stelsel van leerpleinen en vides met aan weerszijden brede gangen. Elke afdeling heeft een eigen verdieping met rijen klaslokalen aan de noord- en zuidgevel. In en rond de poort bevinden zich lokalen van bijzondere afdelingen, zoals creatieve of exacte vakken waarmee de school zich kan afficheren.

Bekijk alle projecten