BBS De Kruiskamp ingericht op veelzijdig gebruik

Maasdam houdt als projectinrichter scherp zicht op de functie van de ruimte én op de lange termijn als het gaat om onderhoud(skosten) bij het inrichten van een multifunctioneel gebouw. De Brede Bossche School De Kruiskamp in Den Bosch is daar een mooi voorbeeld van. Na gedegen advies realiseerden we alle vloeren in de grote locatie.

Wat gebeurt waar

In een gebouw waar gebruikers samenkomen, is het van belang om goed te kijken naar wat er waar gebeurt. Welke ruimte wordt voor welk doel en door wie gebruikt? Met een helder Plan Van Eisen dachten we bij Brede Bossche School De Kruiskamp bovendien functioneel mee over een efficiënte bouwfase per deel, zodat de korte doorlooptijd reëel was.

Aanschafkosten vs. onderhoudskosten

In ons advies naar Kruiskamp hebben we de lange termijn voor ogen gehouden. Juist bij accomodaties zoals de Brede Bossche School de Kruiskamp [waar basisonderwijs, kinderopvang, welzijns- en gezondheids- en culturele organisaties, verenigingen en wijkteams gebruik van maken] is dat een belangrijk punt. Veelal zijn er vrijwilligers betrokken bij het schoonhouden van de ruimten en geen professionele schoonmaakbedrijven. In het geval van BBS De Kruiskamp kozen we daarom voor een speciale onderhoudsvrije toplaag over het marmoleum. Een duurzame oplossing die de gebruikskwaliteit vergroot.

Verhoogde vloeren van het hoogste niveau

Erasmus MC Onderwijscentrum

BBS Kruiskamp

Gietvloeren, marmoleum en vloerbedekking
Naast het hoogwaardige marmoleum dat in inspirerende kleuren in het hele gebouw is verwerkt, hebben we gietvloeren in de natte ruimten bij de sportzaal gerealiseerd. De speciale vergaderruimten zijn voorzien van zacht tapijt dat de akoestiek ten goede komt. Zo is een kakofonie van stemmen voorkomen en zorg je dat de gesprekken niet aan de andere kant van de deur te volgen zijn. Meedenken met de praktijk, Maasdam doe het graag.

Bekijk alle projecten