Samen werken aan een intelligenter verdienmodel

Investeren in elkaar leidt tot een beter rendement

In een ander InspiratieBlog hebben we het over duurzaamheid. Nu wordt dat woord te vaak alleen maar geïnterpreteerd als milieu en groen. Het is in onze ogen veel meer dan dat. Het Engelse woord 'sustainability' is dan ook veel mooier, eigenlijk. Dat betekent: 'volhouden'. Als we het over die boeg gooien, dan moeten we het eigenlijk ook over andere zaken hebben. Verdienmodellen, bijvoorbeeld. Want we kunnen ons afvragen in hoeverre verdienmodellen uit het verleden nog een toekomst hebben. Eén van die modellen is gebaseerd op het werken in een keten. De verschillende partijen (bijvoorbeeld architecten, aannemers en onderaannemers) werken dan wel samen, maar in een zeker opzicht ook weer niet. We zien in de praktijk namelijk vaak dat de expertise van de één maar deels gebruikt wordt door de ander. Zo kan een architect of een aannemer al in een heel vroeg stadium bepaalde keuzes maken, om die pas in de uitvoeringsfase met de onderaannemer te delen. Dan zijn bepaalde kansen soms al verkeken. Wij maken regelmatig mee dat bij eerder samen afstemmen betere resultaten behaald worden. En dat vaak tegen lagere kosten en met minder faalrisico. Sommigen zullen die nauwere samenwerking in het voortraject als bedreigend zien: 'Daar gaat mijn marge en daar gaat mijn controle'. Maar wie in staat is om vernieuwend te denken, die ziet meteen de voordelen. Je kunt je aan elkaar scherpen. Een beter plan bij de opdrachtgever neerleggen en zo echt onderscheidend in de markt worden. Je hoeft jezelf veel minder in te dekken tegen risico's als je werkt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, met wederzijds vertrouwen. Nu wordt bij verdienmodellen nog vooral gedacht vanuit minnen: inkoop min marge is winst. Je kunt ook denken vanuit plussen: één plus één is drie. Minder als keten achter elkaar. Maar naast elkaar. Gebruikmaken van elkaars kracht. Dat is op den duur beter vol te houden. 

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op