EEN NIEUWE KIJK OP HET NIEUWE WERKEN: EFFECTIEVER EN PLEZIERIGER!

Maasdam trekt het breder

‘Ja, bij ons doen we ook aan Het Nieuwe Werken’, hoor je vaak van vrienden. ‘Geen eigen bureau meer. Gewoon ergens gaan zitten en inloggen maar.’ Als dàt de perceptie op de werkvloer is, dan is er werk aan de winkel!

Als het goed is, wordt met Het Nieuwe Werken een kans aangegrepen om een organisatie soepeler, concurrerender en hechter te maken. Dat lukt alleen als er goed gekeken wordt naar de samenhang tussen vier dimensies: mens, technologie, cultuur en organisatie. In deze inspiratieblog vertellen we hier meer over.

Hou het menselijk
Een organisatie is zo goed als de mensen die er werken. Het Nieuwe Werken kan veel impact hebben op medewerkers. Het geeft de gelegenheid om tijd zelf in te delen. Te werken op plekken waar jij wilt. Dat lijkt leuk, maar op de lange termijn kunnen er toch scheurtjes ontstaan. Want denk alleen al aan ergonomische aspecten. Niet voor niets kennen we in Nederland arbo-regels. Onder wat voor omstandigheden zit iemand thuis of onderweg te werken? Hoe zit het met het licht, stoel, werkhoogte? Maar ook: heeft een bepaalde medewerker wel voldoende balans tussen privé en werk? En wanneer behoudt een werknemer voldoende binding met het bedrijf? Uit onderzoek is bekend dat mensen die thuis werken vaak veel meer uren maken dan op kantoor. Op kantoor praat je even met deze of gene. Dat ontspant en geeft binding. 

Technologie, maar met mate
De dimensie ‘technologie’ is uiteraard een belangrijke aanjager van Het Nieuwe Werken. Een groot voordeel is dat we overal en altijd kunnen werken. De vraag is echter, of dat in the long run echt productief is. Onderzoek wijst uit dat mensen niet altijd gelukkiger worden van louter virtueel contact. Heel de dag online zijn geeft sommige mensen een zekere druk. De één kan daar beter tegen dan de ander. Toch blijft dit een keuze van de werknemer die de beslissing maakt om thuis te werken of naar z’n werkplek op kantoor komt. Wie Het Nieuwe Werken tot een succes wil maken, moet ook dáár over nadenken. 

Prettige bedrijfscultuur
De genoemde dimensies hangen direct samen met de dimensie ‘cultuur’. Hoe gaan we met elkaar om? Gáán we eigenlijk nog wel met elkaar om? Het is de uitdaging om het kantoor zó in te richten dat werknemers er graag komen om collega’s offline te ontmoeten. Niet alleen een lekkere bak koffie, maar ook de juiste sfeer van het interieur draagt bij aan deze ontmoetingsplek met collega’s. Een goede kantoorinrichting is bepalend voor de creativiteit en productiviteit van haar medewerkers.

Goed georganiseerd
Binnen de dimensie ‘organisatie’ gaat het over de wijze waarop een organisatie als dynamisch en organisch geheel kan functioneren. Thuis, onderweg en op kantoor werken moeten één logische flow zijn. De salesmedewerker die altijd in z’n eentje op pad is, kan zich optrekken aan de ervaringen van collega’s. Kennis en kunde delen, daar worden organisaties beter van. We leven steeds meer in een netwerksamenleving en dan is het eigenlijk wonderlijk als organisaties medewerkers steeds meer solitair laten werken. Naarmate Het Nieuwe Werken beter georganiseerd is, wordt een organisatie steviger. 

Meer weten?
Bij Maasdam denken we steeds vaker mee over deze dimensies van Het Nieuwe Werken. Het reikt echt verder dan ‘een andere werkplek’. Wilt u daarover met ons van gedachten wisselen, neem dan contact op met ons.

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op