'STIL!’ OFTEWEL: EEN FRISSE KIJK OP BETERE AKOESTIEK

Goed geluid = beter leren, prettiger werken, sneller herstellen

De hele dag worden we omgeven door geluiden. Vaak zijn we ons er niet of nauwelijks van bewust. Het valt pas op als het storend is. Als het afleidt of zelfs vermoeit. Bij Maasdam zijn we dat moment liever vóór. Want goede akoestiek is overal enorm belangrijk. In het onderwijs, in de zorg en in kantoren.

De balans zoeken
Goede akoestiek, aangenaam geluid. Niet te stil en niet te rumoerig. Het klinkt zo eenvoudig. Maar de praktijk leert ons dat een rustige omgeving niet vanzelf ontstaat. Zeker in scholen en zorginstellingen is bij de inrichting vaak – terecht - veel aandacht besteed aan hygiëne. Strakke vloeren, harde ondergrond, functioneel meubilair. Dergelijke omgevingen zijn goed schoon te houden en bovendien slijtvast. Maar de keerzijde is dat zo’n omgeving ook ‘hard’ of ‘koud’ gaat klinken. In vaktermen: de nagalm is erg hoog. Diverse onderzoeken wezen uit dat veel leraren daar last van hebben. Ze moeten zichzelf als het ware urenlang overschreeuwen, om boven de resonantie van de leerlingen in de klas uit te komen. Dat wordt nog erger als die leerlingen de opdracht krijgen om even in groepjes aan een opdracht te werken. Bij Maasdam kijken we dan ook ‘met dubbele ogen’ naar een ruimte. We kijken naar de functionaliteit, maar ook naar de akoestiek. Vloerbedekking, wandbekleding, akoestische schermen, we zetten alle middelen in. We kijken daarbij vooral ook naar het plafond, want juist dat is het grootste onbedekte oppervlak in een ruimte. Beter is het nog als we in een vroeg stadium van het bouwproces kunnen meedenken. Want wat je vóóraf voorkomt, hoef je niet achteraf te verbeteren. 

Gezond geluid
Hoezeer geluid invloed heeft op ons welzijn liet onderzoek uit Zweden zien. Op een cardiologische afdeling werden afwisselend geluidabsorberende en geluidreflecterende plafondpanelen aangebracht. De patiënten die de pech hadden verzorgd te worden onder geluidsreflecterende panelen lieten een hogere polsslag zien. Dat is een teken van zekere stress. En het geeft maar aan hoe geluid invloed heeft op ons hele lichaam. Je wordt sneller moe. Het leidt tot concentratieverlies. Geluid kan ongemerkt enorm irriteren. Dat is in kantoren maar al te goed merkbaar.

Ongewild oorgetuige
Met de opkomst van Het Nieuwe Werken is er wel wat meer aandacht gekomen voor akoestiek. Of eigenlijk: ineens viel het veel medewerkers op hoeveel geluid hun collega’s eigenlijk maken. We werken vaker in open ruimtes. We willen meer interactie tussen collega’s. Dus kun je elk telefoongesprek volgen, ben je soms ongewild oorgetuige van elke discussie tussen collega’s. Bij het ontwerpen van kantoorconcepten houden we dus rekening met die keerzijde van Het Nieuwe Werken. Het gaat dan om een doordachte toepassing van panelen, wanden, meubilair en bekleding. Maar ook de inrichting van de totale ruimte kan bijdragen aan een betere akoestiek, door bepaalde plekken te creëren die het gedrag van medewerkers sturen. Denk aan plekken waar je snel en efficiënt kunt overleggen, zonder anderen te storen. Goed geluid begint dus met beter kijken naar de mogelijkheden die een ruimte biedt. 

Beter kijken, beter geluid
Waar de akoestiek niet optimaal is, daar zie je soms dat mensen zoeken naar eigen oplossingen, om in alle rust te kunnen leren of werken. Ze zonderen zich af, bijvoorbeeld. Dat is ook niet gewenst, want op dat moment stoppen medewerkers met onderlinge communicatie. Goede akoestiek doet het tegenovergestelde. Medewerkers blijven in contact met elkaar, zonder dat het vermoeiend of onaangenaam wordt. Maasdam helpt om zo’n prettiger omgeving te realiseren. Omdat wij beter kijken, kunt u beter horen.

Wilt u meer weten over de waarde van goede akoestiek, neem dan contact op.

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op